Telefon Kontaktowy

Category Archives: Ochrona osób i mienia

Grupa interwencyjna

Załogi patroli interwencyjnych stanowią młodzi, sprawni fizycznie i odpowiednio przeszkoleni pracownicy z doświadczeniem operacyjnym. Wszyscy pracownicy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz wyposażeni są w niezbędne środki przymusu bezpośredniego. Pracownicy ochrony podejmą interwencję, a następnie zabezpieczą Państwa mieszkanie, dom, firmę do czasu przybycia właściciela obiektu lub wskazanej przez niego osoby. Do pracy w…
Czytaj więcej

Monitoring

Elektroniczny system zabezpieczenia monitorujący przez 24 godziny na dobę sygnały wysyłane przez urządzenia zainstalowane we wskazanym przez Państwa obiekcie, pozwala na szybkie i zdecydowane podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia. Informacje przekazywane z systemu do Centrum Monitorowania Alarmów drogą radiową lub telefoniczną uruchamiają patrol interwencyjny, który w ciągu 5-15 minut w zależności od pory przybywa…
Czytaj więcej

Ochrona mienia

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności pracowników ochrony na strzeżonym terenie. Do obowiązków ochrony należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia Kontrahenta (firmy, zakładu pracy, obiektu handlowego). Pracownicy ochrony to ludzie posiadający doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania z zakresu ochrony fizycznej. Znaczna część z nich posiada wpis na listę kwalifikowanych…
Czytaj więcej

Ochrona osobista

W ramach ochrony osobistej gwarantujemy stałą obecność naszych pracowników przy ochranianym Kliencie i zapewnianie mu bezpieczeństwa (zarówno gdy jest w pracy, w domu, jak i w jego czasie wolnym). Działamy w sposób dyskretny, a równocześnie skutecznie. Przed rozpoczęciem pracy analizujemy sytuację, określając potencjalne zagrożenia i odpowiednio się przygotowujemy, dzięki czemu osiągamy znakomite rezultaty. Zatrudniamy specjalnie…
Czytaj więcej