Telefon Kontaktowy

Grupa interwencyjna

Załogi patroli interwencyjnych stanowią młodzi, sprawni fizycznie i odpowiednio przeszkoleni pracownicy z doświadczeniem operacyjnym. Wszyscy pracownicy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz wyposażeni są w niezbędne środki przymusu bezpośredniego.

Pracownicy ochrony podejmą interwencję, a następnie zabezpieczą Państwa mieszkanie, dom, firmę do czasu przybycia właściciela obiektu lub wskazanej przez niego osoby.

Do pracy w służbie patrolowo-interwencyjnej  wyznaczani są wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu pracownicy ochrony wyposażeni w wysokiej jakości sprzęt.

Wystarczy zaledwie 5 -15 minut, aby patrol interwencyjny dotarł do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy.

Comments are closed.