Telefon Kontaktowy

Ochrona mienia

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności pracowników ochrony na strzeżonym terenie. Do obowiązków ochrony należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia Kontrahenta (firmy, zakładu pracy, obiektu handlowego). Pracownicy ochrony to ludzie posiadający doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania z zakresu ochrony fizycznej. Znaczna część z nich posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli bezpieczeństwa „poufne” oraz pozwolenia na broń obiektową.

Pracownicy ochrony wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego oraz sprzęt łączności bezprzewodowej. Sprzęt ten zapewnia stałą łączność z Centrum „BEST GRUPA”  i umożliwia otrzymanie wsparcia patrolu interwencyjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

Do grupy naszej klientów należą: urzędy administracji państwowej m.in.: Sądy, Urzędy Miasta. Ponadto Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Comments are closed.