Telefon Kontaktowy

Monitoring

Elektroniczny system zabezpieczenia monitorujący przez 24 godziny na dobę sygnały wysyłane przez urządzenia zainstalowane we wskazanym przez Państwa obiekcie, pozwala na szybkie i zdecydowane podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia.

Informacje przekazywane z systemu do Centrum Monitorowania Alarmów drogą radiową lub telefoniczną uruchamiają patrol interwencyjny, który w ciągu 5-15 minut w zależności od pory przybywa na miejsce zdarzenia.

Sygnały, na które reagują pracownicy, mogą mieć różnoraki charakter: 

  • włamanie - w momencie nieuprawnionego, fizycznego naruszenia dozorowanej strefy,
  • sabotaż systemu - w chwili zniszczenia lub naruszenia któregoś z elementów systemu,
  • napad - gdy klient wciśnie przycisk antynapadowy,
  • pożar - w momencie zarejestrowania oznak pożaru, gdy system wyposażony jest w czujki przeciwpożarowe.

Comments are closed.